Ewolucyjny egalitaryzm - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Generalnie rzecz ujmując jest to przekonanie o harmonijnym, stopniowym rozwoju rzeczywistości. Rzeczywistość jest tu pojmowana zarówno jako przyroda naturalna, a także społeczeństwo. Głównym założeniem tego prądu było przekonanie o powolnym, lecz nieuniknionym zrównaniu ludzi pod względem ich praw i obowiązków w społeczeństwie. Wynika on bezpośrednio ze znanego z monizmu przyrodniczego przekonania o nieustannym postępie, jakiemu podlega historia naszej rzeczywistości.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Karol Dickens
2  Szkice węglem - problematyka
3  „Bowaryzm”Komentarze
artykuł / utwór: Ewolucyjny egalitaryzm    Tagi: