Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Streszczenie A…B…C… Elizy Orzeskowej

W wielkim mieście wielkich Niemiec
mieszkało rodzeństwo – Joanna i Mieczysław Lipscy. Po śmierci ojca, nauczyciela, w domu Joanny i jej brata panowała nędza. Mężczyzna, choć pracował na stanowisku urzędniczym, nie był w stanie utrzymać siebie i siostry. Życie utrudniała mu choroba oczu.

Pewnego razu maglarka, kobieta dobrze sytuowana, zaproponowała Joannie, by kształciła jej wnuczki, dwie małe dziewczynki, które należało... więcejPlan zdarzeń A…B…C…

1. Zmartwienia Joanny związane z brakiem pracy;

2. Propozycja sąsiadki, by Joanna zajęła się uczeniem jej wnuczek;

3. Pierwsze lekcje Joanny;

4. Coraz więcej dzieci w „małej szkole” Joanny;

4. Oskarżenie Joanny i postawienie jej zarzutów przed sądem;

5. Wyrok – wysoka grzywna lub pobyt w więzieniu;

6. Pomoc brata Joanny – Mieczysława w zdobyciu pieniędzy na zapłatę grzywny;

7. Postanowienie o kontynuowaniu pracy... więcejJoanna Lipska charakterystyka

Joanna Lipska była córką profesora wydalonego ze szkoły za nauczanie zakazanych przedmiotów. Ojciec, zanim umarł przekazał jej pewną wiedzę, system wartości i poglądy, które ukształtowały w niej pragnienie niezależności oraz pożytecznego działania. Joanna była młoda i
niewątpliwie ładna
, ale urodą
nie pielęgnowaną i nie uwydatnianą
, przytłumioną przez ubóstwo i niezdrowy klimat miejski. Oto jak opisuje ją autorka:... więcej